Disclaimer

Disclaimer
Myospots Norge

 

Bruksvilkår

Du må bare bruke Myospots i samsvar med instruksjonene gitt, og bare for det formålet de leveres for. Dette nettstedet er utelukkende en nettbutikk for Myospots-øvelser. Dette nettstedet er ikke en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, og vi anbefaler at du konsulterer helsepersonell / tannlege / talepatolog / lege / OMF eller myofunksjonell terapeut før du kjøper produktene våre. Lurer du på noe er det bare hyggelig om du sender en mail til oss på hei@myospots.no. 

Ditt helsepersonell kan ta opp eventuelle bekymringer, medisinske spørsmål og spørsmål angående mulig behandling av enhver medisinsk tilstand. De kan også gi deg råd om hyppigheten og varigheten av bruken av produktet vårt. Vi i Myospots er ikke i stand til å gi, eller har til hensikt å gi, råd i forbindelse med dine medisinske spørsmål.

 

Nettstedet www.myospots.no erstatter ingen medisinsk faglig ressurs.

 

Vi representerer ikke oss selv som leger. Dette er heller ikke underforstått. Resultatet av å bruke produktet vårt vil variere fra bruker til bruker, avhengig av ditt tiltenkte bruk, din overholdelse av å bruke produktet, bruksvarighet og underliggende medisinske tilstander. Vi i Myospots er ikke ansvarlig overfor deg ved uønskede resultater.

Dette produktet anbefales ikke til spedbarn og babyer under to år. Små barn kan bare bruke Myospots under voksnes tilsyn. Vergen / omsorgspersonen tar det fulle ansvaret for sikker bruk av produktet av små spedbarn og barn, og bør være oppmerksom på risikoen for kvelning hvis sugetabletten Myospot ikke var riktig festet til barnets gane.

De samme forholdsregler bør tas for eldre og svekkede. Myospots skal ikke brukes under søvn! Ved å legge inn en bestilling gjennom www.myospots.no godtar du alle risikoer forbundet med produktet, samt eventuelle komplikasjoner som kan oppstå som følge av din bruk av produktet.